Tải Game

qr

[Đặc Sắc] Tọa Kỵ

18/05/2020

**Tọa Kỵ**

         

 1) Tăng Bậc : - Tọa kỵ dùng để cưỡi khi di chuyển và tăng chiến lực nhân vật.

                        - Có thể dùng đan tăng bậc tọa kỵ để nâng cấp

       2) Bồi Dưỡng : Dùng đơn để tăng % thuộc tính Tọa Kỵ

       3) Ảo Hóa :  Tăng thuộc tính 

       4) Luyện Hồn : Khi Tọa Kỵ đạt bậc 10 có thể dùng đá tăng bậc để luyện hồn tăng lượng lớn lực chiến

- Đá tăng bậc tọa kỵ có thể tìm thông qua PB Chính Tuyến , Khiêu Chiến PB EXP, bạc trắng bảo rương , Nguyên Bảo thương thành , Nguyên Bảo Khóa thương thành

**Chúc các bạn chơi game vui vẻ**

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ