Tải Game

qr

[Đặc Sắc] Chí Bảo

18/05/2020

**Chí Bảo**

1) Tăng Bậc : - Chí Bảo bay vòng quanh người và tăng chiến lực nhân vật.

  - Có thể dùng đan tăng bậc tọa kỵ để nâng cấp

  2) Bồi Dưỡng : Dùng đơn để tăng % thuộc tính Chí Bảo

3) Luyện Hồn  : Khi Chí Bảo đạt bậc 10 có thể dùng đá tăng bậc để luyện hồn tăng lượng lớn lực chiến

- Đá tăng bậc Chí Bảo có thể tìm thông qua PB và Shop

**Chúc các bạn chơi game vui vẻ**

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ